Het enthousiaste team van SchuldHulpMaatjes bij Stichting BOOM Maassluis is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies :

SchuldHulpMaatjes
Veel mensen met geldzorgen weten vaak in hun radeloosheid niet hoe hun geldzorgen nog de baas te worden. Als SchuldHulpMaatje kun je op veel manieren helpen :
– alleen al door een luisterend oor kan je de radeloosheid verminderen;
– met praktische tips van jou kan de hulpvrager zijn/haar administratie op orde krijgen;
– door het geven van informatie kan je de hulpvrager de weg wijzen naar instanties, die mee kunnen helpen.
– je kan de hulpvrager helpen ontdekken hoe zijn/haar gedrag te veranderen om een betere financiële gezondheid te bereiken.

Kom helpen ! Meld je aan ! Als je zelf in staat bent je financiën te beheren, kun je dat een ander ook leren ! Na een 3-daagse training (met certificering) kun je anderen gelukkiger laten worden en daar zelf veel voldoening aan beleven.

Plaatsvervangend coördinator
Een coördinator van SchuldHulpMaatjes is de spin in het web van de organisatie. Hij/zij onderhoudt contacten met hulpvragers, maatjes, assistenten, instanties en bestuur, is een vraagbaak en organiseert de boel. Logisch dus dat bij afwezigheid van de coördinator een waarnemer (m/v) beslist nodig is. Daarom zoeken wij een vrijwillig(st)er met leidinggevende kwaliteiten, die in staat is af en toe gedurende een beperkte periode de belangrijke activiteiten goed op de rails te houden.
De plaatsvervangend coördinator neemt deel aan een 3-daagse training zoals de maatjes, die krijgen. Na deze training is tevens een rol als maatje mogelijk.
Verder draait de plaatsvervangend coördinator minstens enkele uren per maand mee in het coördinatieteam om voldoende op de hoogte te zijn van actuele zaken teneinde zo nodig plotseling waarneming te kunnen starten.
Praat eens met de coördinator de details door en kom helpen!

Teamlid publiciteit
Het is belangrijk dat mensen met geldzorgen ons weten te vinden om hulp te krijgen. Ook belangrijk is dat mensen, die als vrijwilliger willen helpen, voor ons kiezen.
Een creatief teamlid zal talloze manieren vinden en benutten om onze bekendheid te vergroten. Een uitdaging dit te doen zonder de spectaculaire reclamebudgetten, die elders vaak beschikbaar zijn.
Maak eens een praatje met de coördinator voor meer informatie. Kom ons helpen alle Maassluizers ons te leren kennen!

Teamlid social media
Naast een teamlid publiciteit zoeken wij nog een enthousiaste vrijwilliger, die heel goed met social media zoals Facebook, Twitter en meer weet om te gaan. Van veel andere vrijwilligersorganisaties horen we dat social media met veel succes kunnen worden gebruikt om jongeren maar ook zeker anderen te bereiken.Kom ons helpen dit ook bij ons tot een grandioos succes te maken.

Teamlid vormgeving en ontwerp van folders en website
Internet is een heel belangrijk hulpmiddel voor het vergroten van onze bekendheid om hulpvragers en potentiële vrijwilligers te bereiken. Ook goede folders op de juiste plekken beschikbaar maken helpt mee.
Het blijft echter een zoektocht hoe onze boodschappen op de beste manier te verpakken.
Wie help mee?

Teamlid webbeheer
We hebben al een website maar willen deze verbeteren en uitbreiden. Maar ja we hebben geen kaas gegeten van WordPress.
Wie komt ons uit de brand helpen?