voorzieningen i.v.m. beperkingen

Inwoners met o.a. lichamelijke beperking hebben vaak onvoldoende inkomsten om zaken te betalen, die nodig zijn om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.
Namens de gemeente kan ROGplus na een beoordeling zorgen voor aanvullende voorzieningen ingeval van noodzakelijke extra uitgaven wegens gezondheidsbeperkingen. Het kan gaan om hulpmiddelen zoals een scootmobiel of om bijvoorbeeld hulp in de huishouding. Inschakeling van ROGplus geschiedt van via Vraagraak.

Voor inwoners,die langer dan 6 maanden een WMO maatwerkvoorziening of langdurige zorg via WLZ hebben, kunnen indien beneden minimuminkomen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming langdurige indicatie van € 200,= over 2019