Verwijzingen (info voor maatjes)

Duidelijk is dat hulpvragers, die hulpvragen hebben met betrekking tot andere zaken dan geldzaken, het beste verwezen kunnen worden. 
Echter ook zaken, die wel als geldzaken kunnen worden beschouwd, kunnen soms beter naar andere hulpverleners worden verwezen. Bijvoorbeeld hulp bij belastingaangiften kan gegeven worden tijdens de jaarlijkse Minters belastinginvuldagen of tijdens het wekelijkse belastingspreekuur bij de bibliotheek. Door dergelijke verwijzingen leert de hulpvrager de juiste weg voor bepaalde  hulp ook voor in de toekomst wanneer de begeleiding door BOOM is beëindigd.

Zie ook Verwijzingen naar hulpverleningsinstanties

Terug naar Werkwijze begeleiding