Tegemoetkomingen als aanvulling op salaris of uitkering
Ook veel inwoners van Maassluis hebben moeite om elke maand weer rond te komen. Het is niet gemakkelijk met slechts een minimum inkomen of een uitkering op bijstandsniveau of iets hoger.

varken

Gelukkig zijn er vaak aanvullende tegemoetkomingen. Een deel zijn bekende landelijke voorzieningen zoals :
– toeslagen
– belastingteruggave

Er zijn ook tegemoetkomingen, die per gemeente kunnen verschillen :
kindpakket Leergeld Maassluis
jeugdsportfonds  of  jeugdcultuurfonds
aanvullende bijstand
bijzondere bijstand  of sociale lening
aanvullende collectieve ziektekostenverzekering bij DSW
individuele inkomenstoeslag Maassluis (elk jaar indien al 3 jaar max. 110% bijstandsnorm)
kwijtschelding gemeentebelasting
kwijtschelding deel regionale belasting
tegemoetkoming eigen risico 2018 (aan te vragen tot 1 juni 2019)
tegemoetkoming eigen risico 2019 (aan te vragen vanaf 1 april 2019)
gratis voedselpakket en soms kleding, huisraad of speelgoed
overige inkomensondersteuning Maassluis
voorzieningen i.v.m. beperkingen

Helaas is het vaak niet eenvoudig om er achter te komen waar je recht op hebt. Tijdens het Geldzorgspreekuur, dat onderdeel is van het inloopspreekuur bij Stichting BOOM, kun je persoonlijk meer informatie krijgen. Wellicht kan direct de informatie worden gegeven maar er is ook kans dat verwezen wordt naar Vraagraak of sociaal raadslieden of preventiemedewerker Stroomopwaarts.