Stichting BOOM Maassluis helpt mensen met financiële problemen

Eén miljoen Nederlanders vraagt zich af hoe zij financieel het einde van de maand halen. Daarnaast redden vier van de tien gezinnen het daadwerkelijk niet met hun budget. En nog eens een half miljoen Nederlanders komt in de problemen als hun financiële situatie opeens verandert door bijvoorbeeld een echtscheiding, ontslag of ziekte. Ook in Maassluis spelen deze problemen.

De kerkgenootschappen EGMA, Nederlands Gereformeerde Kerk en PKN Maassluis hebben de handen ineen geslagen en willen wat betekenen voor deze groep mensen in Maassluis. Gezamenlijk hebben zij de stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis opgericht, die het landelijke project SchuldHulpMaatje gaat uitvoeren.

Een SchuldHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die praktische ondersteuning biedt en persoonlijke aandacht geeft aan mensen met financiële problemen. Medewerkers van sociale diensten en maatschappelijk werkers komen hier vaak niet aan toe vanwege de hoge werkdruk. Dankzij deze extra begeleiding heeft iemand aanmerkelijk meer kans van slagen bij een traject van schuldhulpsanering en ook meer perspectief om in de toekomst schuldenvrij te blijven.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.

Met het project SchuldHulpMaatje willen de genoemde kerken in Maassluis er aan bijdragen dat mensen weer financieel gezond op eigen benen kunnen staan. Ieder kan zich aanmelden voor hulp, ongeacht geloof, levensovertuiging of culturele achtergrond. Kent u mensen die deze hulp kunnen gebruiken? Breng ze dan op de hoogte van het bestaan van deze stichting.

U kunt ook helpen! We zijn nog op zoek naar SchuldHulpMaatjes. Met een luisterend oor, inlevingsvermogen, een betrouwbaar, eerlijke en open houding kunt u veel betekenen voor iemand in financiële nood. De morele steun is van onschatbare waarde en daarnaast kunt u praktische hulp bieden door orde te scheppen in de soms administratieve chaos. SchuldHulpMaatjes krijgen een driedaagse training, zodat ze goed toegerust aan hun taak kunnen beginnen. De tijdsinvestering als SchuldHulpMaatje is samen met de coördinator af te stemmen.

Voor de training van de vrijwilligers en bijkomende organisatiekosten is geld nodig. U kunt de stichting BOOM Maassluis ook steunen door donateur te worden.

Meer informatie over het lokale project is binnenkort te vinden op de nog in ontwikkeling zijnde website www.stichtingboommaassluis.nl. Tot die tijd kunt u terecht op de landelijke website www.schuldhulpmaatje.nl. Voor een hulpvraag, aanmelden als vrijwilliger of donateur kunt u rechtstreeks contact opnemen met coördinator (info@stichtingboommaassluis.nl of tel. 06-40608609) U kunt ook langskomen op het wekelijkse inloopspreekuur in de Immanuëlkerk, woensdag van 10.00 – 12.00 uur.