Stichting BOOM Maassluis broodnodig in de Maassluise samenleving

Maassluis, 23 april 2013 – Vandaag was de officiële aftrap van de werkzaamheden van Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis. In een goed gevulde zaal in Koningshof ontvingen de eerste zeven SchuldHulpMaatjes hun certificaat uit handen van wethouder Kromdijk. Deze kunnen direct aan de slag, want de eerste cliënten hebben al aan de deur geklopt voor hulp.

Na een welkomstwoord van voorzitter Gerrit van Dijk aan alle aanwezige maatschappelijke partners, vertegenwoordigers van de gemeente, politieke partijen, SchuldHulpMaatjes en alle anderen, was het woord aan Philip Noordam. De coördinator van Stichting BOOM Maassluis liet de aanwezigen inzien waarom het broodnodig is dat een stichting als deze is opgericht. De organisatie zet vrijwilligers, zogeheten SchuldHulpMaatjes, in om mensen in financiële nood te ondersteunen. Deze maatjes gaan samen met de cliënten op zoek naar oplossingen om de schulden te verminderen en weer overzicht te verkrijgen. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt het leven weer positief bekijkt, zelfstandig en zonder schulden verder kan. SchuldHulpMaatjes bieden een luisterend oor en een helpende hand. Ze zijn daartoe uitgerust met een driedaagse training, waarin ze geleerd hebben hoe ze de cliënten op een goede manier kunnen ondersteunen.

Vandaag ontvingen de eerste zeven SchuldHulpMaatjes, Willem de Bruin, Arne Buitelaar, Vana Noordam-Hol, Rawaa Leshi, Joke Cats, Henriette Honing en Philip Noordam uit handen van wethouder Kromdijk hun certificaat. Voor de een ligt de motivatie in het in nabije omgeving treffen van iemand met schulden, voor de ander is het iets terug willen doen voor de maatschappij. Allemaal willen ze graag mensen helpen en ze staan dan ook te popelen om aan de slag te gaan. Dat komt goed uit, want zonder actieve promotie hebben zich al negen cliënten gemeld voor hulp.

Wethouder Kromdijk benadrukt dan ook hoe belangrijk dit initiatief is. Het feit dat bij een vrijwillig initiatief de zaal goed gevuld is met professionals van allerlei organisaties laat zien dat dit onderwerp zeer actueel is. De verwachting is dat de komende jaren de schuldhulpverlening alleen maar verder zal toenemen. Denk alleen maar aan de toename van de gedwongen huizenverkoop en de schulden die daar vaak mee gemoeid zijn. Wethouder Kromdijk prijst de aanpak van de stichting, die er op gericht is dat mensen na de ondersteuning weer zelfstandig door kunnen en weer hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen.  Daarnaast vindt hij het fijn dat er een structuur is neergezet waarin wordt samengewerkt en afgestemd met professionele instellingen en soortgelijke initiatieven als die van Humanitas.

Bij Stichting BOOM Maassluis kan iedere Maassluizer zich melden voor hulp, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst. Naast mensen die ver in de schulden zitten, De SchuldHulpMaatjes met hun ontvangen certificaatkunnen ook mensen zich melden die balanceren op het randje en baat kunnen hebben bij preventieve hulp. Voor al deze mensen staat de deur open tijdens het inloopspreekuur in de Immanuelkerk (Lange Boonestraat 5) op woensdag van 10.00-12.00 uur. Natuurlijk is het ook mogelijk om telefonisch (06-40608609) of per e-mail (info@stichtingboommaassluis.nl) contact op te nemen. Meer informatie is te vinden op www.stichtingboommaassluis.nl