Stappen schuldhulptraject (info voor hulpvragers)

Inwoners met problematische schulden kunnen vaak worden geholpen door middel van een schuldhulptraject bij  Stroomopwaarts.
Er is sprake van problematische schulden indien je inkomsten volgens een bepaalde rekenwijze onvoldoende zijn om de schulden binnen 3 jaar volledig af te lossen.
AANMELDEN
Om schuldhulpverlening ingeval van (problematische) schulden te krijgen, dien je allereerst bij Stroomopwaarts aangemeld te worden. Dat kun je doen via de website van Stroomopwaarts (eventueel met hulp van bijvoorbeeld de formulierenbrigade). Ingeval je een budgetbeheerder hebt, kan het zijn dat deze de aanmelding regelt.
Vervolgens komt er per post een brief met een uitnodiging voor een gesprek met de schuldhulpconsulent(e). Je kan je bij dit gesprek laten vergezellen door iemand.
BLAUWE MAP
Vervolgens ontvang je de zogenaamde blauwe map. Deze map dien je te vullen met kopieën van brieven etc. van schuldeisers. Om dat te kunnen doen heb je wel eerst een geordende administratie nodig. Zo nodig kun je bij het gereedmaken van de blauwe map gratis begeleiding krijgen van een vrijwilliger door Stichting BOOM Maassluis of Humanitas Thuisadministratie in te schakelen. Echter ingeval je een budgetbeheerder hebt, kan het zijn dat deze de blauwe map gereedmaakt.
Het is van groot belang dat alle schuldeisers vermeld worden in de blauwe map !
NAAR FORMULIERENBRIGADE
Nadat je de map compleet hebt gemaakt, dien je een afspraak met de formulierenbrigade te maken om de map te laten controleren en in te leveren. Echter ingeval je een budgetbeheerder hebt, kan het zijn dat deze de blauwe map inlevert.
INTAKE
Na inlevering ontvang je na een aantal weken per post een uitnodiging voor een intakegesprek met een schuldhulpconsulent. In een aantal situaties is het zelfs noodzakelijk dat je partner ook bij het gesprek aanwezig is. Tijdens het intakegesprek kan gevraagd worden om aanvullende informatie, die nog niet in de blauwe map is te vinden. Verder wordt gestart met een plan van aanpak en berekening van het vrij te laten bedrag (VLTB).
STABILISATIEFASE
Allereerst is nodig dat de situatie stabiel is (dat betekent dat je gedurende 3 maanden steeds op tijd je vaste lasten – dat zijn huur, energie, water en zorgkostenpremie  – hebt betaald). Bovendien mogen er geen nieuwe betalingsachterstanden dan wel schulden zijn ontstaan. Tijdens de hele duur van het schuldhulptraject (en eigenlijk de rest van je leven) blijft het een voorwaarde dat je steeds op tijd je vaste lasten volledig betaalt en geen nieuwe schulden maakt.
Vervolgens kan na de stabilisatiefase de schuldhulpfase starten met een getekend schuldoverzicht. Het is zeer belangrijk dat dit schuldoverzicht alle schulden bevat !
SCHULDHULPFASE
Vervolgens dient gedurende 3 jaar een door de schuldhulpconsulente berekend deel van je inkomsten betaald te worden aan Stroomopwaarts. Ook begint na ondertekening van het definitieve schuldoverzicht het sturen van voorstellen naar de schuldeisers. Als – hopelijk binnen 4 maanden – alle schuldeisers akkoord gaan, is er definitief een minnelijk schuldhulptraject ontstaan. Mocht er geen akkoord zijn dan kan via de rechter alsnog een zogenoemd wettelijk traject geregeld worden.  

Terug naar Index hulpvragers