Schuldhulptraject

Inwoners met problematische schulden kunnen vaak worden geholpen door een schuldhulpconsulent(e) van Stroomopwaarts.
Er is sprake van problematische schulden indien je inkomsten volgens een bepaalde rekenwijze onvoldoende zijn om de schulden binnen 3 jaar volledig af te lossen.
AANMELDEN
Om schuldhulpverlening ingeval van problematische schulden te krijgen, dien je allereerst jezelf via de website van Stroomopwaarts aan te melden voor een informatiebijeenkomst.
BLAUWE MAP
Aan het eind van de bijeenkomst ontvang je de zogenaamde blauwe map. Deze map dien je te vullen met kopieën van brieven etc. van schuldeisers. Om dat te kunnen doen heb je wel eerst een geordende administratie nodig.
NAAR FORMULIERENBRIGADE
Nadat je de map compleet hebt gemaakt, dien je een afspraak met de formulierenbrigade te maken om de map te laten controleren en in te leveren.
INTAKE
Na inlevering ontvang je na een aantal weken per post een uitnodiging voor een intakegesprek met een schuldhulpconsulent. Tijdens het intakegesprek kan gevraagd worden om aanvullende informatie, die nog niet in de blauwe map is te vinden. Verder wordt gestart met een plan van aanpak en berekening van het vrij te laten bedrag (VLTB).
STABILISATIEFASE
Als alles in orde is en bovendien de situatie stabiel is (dat betekent dat je gedurende 3 maanden steeds op tijd je vaste lasten – dat zijn huur, energie, water en zorgkostenpremie  – hebt betaald) dan kan na de stabilisatiefase de schuldhulpfase starten met een getekend schuldoverzicht. Het is zeer belangrijk dat dit schuldoverzicht alle schulden bevat !
SCHULDHULPFASE
Vervolgens dient gedurende 3 jaar een door de schuldhulpconsulente berekend deel van je inkomsten betaald te worden aan Stroomopwaarts. Ook begint na ondertekening van het definitieve schuldoverzicht het sturen van voorstellen naar de schuldeisers. Als – hopelijk binnen 4 maanden – alle schuldeisers akkoord gaan, is er definitief een minnelijk schuldhulptraject ontstaan. Mocht er geen akkoord zijn dan kan via de rechter alsnog een traject geregeld worden.  

Naar preventie Stroomopwaarts
Naar Schuldeisers.