Schuldhulptraject

Inwoners met problematische schulden kunnen vaak worden geholpen door middel van een minnelijk schuldhulptraject bij Stroomopwaarts. Er is sprake van problematische schulden indien je inkomsten volgens een bepaalde rekenwijze onvoldoende zijn om de schulden binnen 3 jaar volledig af te lossen. Het is echter ook mogelijk een volledige schuldregeling door Stroomopwaarts te laten verzorgen indien je inkomsten voldoende zijn om de schulden binnen 3 jaar volledig af te lossen.

Indien je inkomsten gedurende 3 jaar onvoldoende zijn om al je schulden terug te betalen, wordt vaak de resterende schuld kwijtgescholden. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij je wellicht geen volledige kwijtschelding  krijgt zoals bijvoorbeeld ingeval van fraude of bijvoorbeeld door de strafrechter met een vonnis opgelegde boetes. Stem dit tijdig af met je schuldhulpverlener om later teleurstelling te voorkomen.

Een eerste voorwaarde bij een schuldhulptraject is dat je inkomsten (looninkomsten of uitkeringen of pensioen) hebt tot minimaal bijstandsniveau. Ontvangsten vanuit studiefinanciering gelden hierbij niet als inkomsten.

Na aanmelding mag je geen nieuwe schulden maken. Ook kan het schuldhulptraject pas echt starten (en vervolgens voortgezet worden) wanneer steeds tijdig en volledig de huur, de energierekeningen, de kosten van waterverbruik en de zorgpremie betaald worden !

Wanneer je zelf niet in staat bent om je geldzaken op orde te houden dien je ook een budgetbeheerder in te schakelen. Ook kan het zijn dat je tijdelijk begeleiding door een vrijwilliger goed kunt gebruiken.

Het schuldhulptraject zelf duurt normaal 3 jaar maar je dient rekening te houden met een lange voorbereidingstijd. Het kan zo maar 4 tot 5 jaar of zo duren voordat je uit de schulden bent. De mogelijkheid bestaat ook dat schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijk schuldhulptraject bij Stroomopwaarts. In zo’n geval kan bij de rechter verzocht worden om toegelaten te worden tot een wettelijk schuldhulptraject.

Zie ook Preventie Stroomopwaarts

Naar Vraag tijdig hulp