Schuldeisers

Wanneer je te laat bent met een betaling, krijg je een aanmaning. Wanneer je betaalt binnen de termijn, die in de aanmaning is vermeld, heb je nog geen extra kosten. Wanneer je echter na de aanmaning weer niet op de geëiste tijd betaald krijg je weer een aanmaning, waarbij echter betaling van minstens € 40,= extra kosten wordt geëist.Hoe langer je betaling uitstelt, hoe hoger de kosten. Bijvoorbeeld veel te late betaling premie ziektekosten heeft vervelende gevolgen.
Het is verstandig om goed en vaak genoeg met schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders te communiceren. Vaak is er een betalingsregeling te treffen of soms uitstel. Zorg wel altijd dat je een betalingsregeling en afspraken goed en tijdig nakomt. Spreek daarom een betalingsregeling pas af wanneer je goed overzicht hebt over je inkomsten en uitgaven. En mocht nakoming van betalingsregeling of afspraak toch niet lukken, neem dan direct weer contact op.Als je niks doet in zo’n geval is de kans zeer groot dat je geen tweede kans krijgt.
Als een betalingsregeling niet (meer) mogelijk is, wordt vaak de rechter ingeschakeld. Het is dan meestal verstandig om persoonlijk naar een rechtszitting te gaan of schriftelijk te reageren.Vervolgens wordt vaak loonbeslag toegepast. Je ontvangt dan eerst een formulier om je inkomsten en uitgaven op te geven. Het is belangrijk dat goed in te vullen en terug te sturen. Dan rekent de deurwaarder uit welk bedrag van je inkomsten je mag houden – dus niet in beslag wordt genomen – om van te leven (dus huur, energie, water, ziektekostenpremie , sommige andere zaken en boodschappen te betalen). De hoogte van het bedrag wat je mag houden, wordt de beslagvrije voet genoemd.
Wanneer het totaalbedrag aan schulden zo hoog is dat je deze met je huidige inkomen niet binnen 3 jaar kunt afbetalen, is wellicht een schuldhulptraject via Stroomopwaarts wenselijk.
Vraag snel advies / hulp als je er op je eentje niet uitkomt ! Stel dit soort zaken niet uit want uitstellen kan je veel geld kosten.

Naar VRAAG TIJDIG HULP