Noodzakelijke acties voor gezond geldbeheer

Voor een gezond geldbeheer zijn binnen elk huishouden een aantal acties minimaal noodzakelijk.

Bereikbaarheid via telefoon en e-mail kan belangrijk zijn. Een werkgever of een uitkeringsinstantie bijvoorbeeld wil contact over iets wat met geld te maken heeft. Afspraken goed noteren en nakomen kan bijvoorbeeld ook belangrijk zijn bij geldzaken.

Onderstaand een weergave van noodzakelijke acties waarbij een onderscheid gemaakt wordt of er wel of niet een beroepsmatig budgetbeheer (of beschermend bewindvoerder) is ingeschakeld. 

Benodigde acties voor iedereen :
beheren van wachtwoorden, pincodes, toegangscodes etc.
 > dit betreft bijvoorbeeld aanvragen, veilig opslaan en intoetsen van DigiD.
 > een voorbeeld is ook het veilig opslaan van o.a. pukcode mobiele telefoon.
beheren van agenda
beheren van mobiele telefoon
 > dit betreft zorgen voor telefonische bereikbaarheid instanties
 > voorkomen van onnodige extra kosten wegens overschrijding tegoed
behandelen van binnenkomende post
 > in ordners ordelijk bewaren
 > uitleg vragen waar nodig
 > kopie doorsturen waar nodig
 > behandelen van binnengekomen e-mail en andere berichten
zorgen voor inkomen
 – bij laag inkomen (laten) zorgen voor tegemoetkomingen
 –  verplichtingen uitkeringsinstanties nakomen
 – tijdig inleveren van eventuele inkomstenformulieren
 > dit kan doorgeven van gewijzigde omstandigheden aan uitkeringsinstantie betreffen
 > wijzigingen doorgeven toeslagen ; vooral kinderopvangtoeslag !
communiceren noodzakelijke berichten met leveranciers / schuldeisers
 juiste beslagvrije voet (laten) bereken en controleren
 > dit kan bijv. doorgeven meterstanden water zijn
benodigde boodschappen doen (m.b.v. leefgeldrekening/privérekening)
periodiek controleren van bankmutaties
– beheren/ laten beheren verzekeringen
als ouders kinderen leren goed om te gaan met geld (vaak m.b.v. zakgeld)
inschakelen benodigde assistentie

Ingeval van budgetbeheer / beschermend bewind worden sommige bovenstaande acties voor een deel overgenomen door de budgetbeheerder/beschermend bewindvoerder, die overigens wel goed op de hoogte moet worden gehouden door cliënt/hulpvrager.

Extra benodigde acties ingeval geen budgetbeheerder/beschermend bewindvoerder :
– betaling vaste lasten
 > tijdig en volledig betalen van vaste lasten is essentieel bij schuldhulp.
 > tijdig betalen van aflossingsbedragen bij schulden is belangrijk.
– opstellen van maandbudget
– vergelijken werkelijke inkomsten en uitgaven met maandbudget
– jaarlijks belastingaangifte doen (indien vereist of gewenst wegens teruggave)

Terug naar Index hulpvragers