Andere websites :

SchuldHulpMaatje Nederland : info over SchuldHulpMaatjes

Help mij uit de schulden  : hoe je jezelf kunt helpen

Eerste hulp bij schulden : hoe je iemand in je omgeving kunt helpen

MoneyFit : voor jongeren 16-26 jaar met vragen over geld

SchuldHulpMaatje in de praktijk : video

Hulpvrager Corrie : video

Zelf je schulden regelen : stappenplan door eigen gegevens in te vullen

Bereken uw recht via gemeente : ontdek tegemoetkomingen in Maassluis via Stroomopwaarts

Bereken uw recht landelijk : ontdek landelijke inkomensvoorzieningen

Rijksoverheid over schulden : ontdek mogelijkheden voor hulp

Kom uit de schulden : verhalen van ervaringsdeskundigen

Jeugdcultuurfonds : bijdrage lesgeld kunstbeoefening kinderen 4-18 jaar

Jeugdsportfonds : bijdrage contributie sportclub kinderen 4-18 jaar

Kindpakket Leergeld Maassluis : o.a. schoolspullenpas zie ook bij Stroomopwaarts

Sam& : voor alle kinderen o.a. via deze site naar andere websites zoals Nationaal Kinderhulp Fonds

Voedselbank : video voedselbank in Maassluis

Textiel- en kledingbank : halfjaarlijks kleding als je zelf geen geld hebt

Speelgoedbank : speelgoed voor kinderen in Maassluis met ouders zonder geld

Stroomopwaarts : hulp van gemeente bij (ernstige) geldzorgen en ook ter voorkoming van geldzorgen bijv. gratis cursus “omgaan met geld” of gratis adviesgesprek

Vraagraak : advies bij allerlei soorten problemen

Sociaal raadslieden : advies over allerlei wetten, regelingen en voorzieningen

Oefenen.nl : via internet oefenen o.a. om beter te leren omgaan met geld

Wijzeringeldzaken.nl : informatie over jouw geldzaken

Taalhuis Maassluis : gratis cursussen zoals “voor ‘t zelfde geld”.