Inkomsten

Inkomsten kunnen o.a. afkomstig zijn van :
– arbeid
– AOW / AWW
– studiebeurs
– ziektewet / WAO / WIA (IVA of WGA) / Wajong / WAZO / IOAZ
– WW
bijstandsuitkering (Participatiewet)
aanvullende bijstand
– bijzondere bijstand
– zorgtoeslag / huurtoeslag / kindgebonden budget / kinderopvangtoeslag
– kinderbijslag
– tegemoetkomingen voor kinderen via Jeugdfonds / St. Leergeld etc.
– tegemoetkomingen bij ziekte / beperkingen

Zie ook Stappenplan BOOM

Terug naar Vraag tijdig hulp