Geldzorgen

Geldzorgen van de ene persoon of de andere kunnen heel verschillend zijn. Iemand kan al geldzorgen hebben doordat de administratie niet bijgewerkt is waardoor iemand het overzicht mist over zijn/haar geldzaken, wat hem of haar onzeker of zelfs angstig maakt. Meestal spreekt men over geldzorgen wanneer men niet kan rondkomen van het beschikbare geld. Weinig geld veroorzaakt vaak dat er betalingsachterstanden, risicovolle schulden of zelfs problematische schulden ontstaan. Van problematische schulden is sprake indien iemand niet in staat is binnen 3 jaar al zijn/haar betalingsverplichtingen na te komen. Duizenden inwoners van Maassluis hebben zorgwekkende of zelfs problematische schulden.
Geldzorgen veroorzaken veel stress. Veel stress heeft vaak tot gevolg dat iemand niet helder meer kan denken of zelfs paniekerig begint te handelen. In zo’n situatie wordt beschikbaar geld vaak niet op de meest verstandige wijze uitgegeven, waardoor schulden toenemen en vervolgens ook de stress. Veel stress kan ook tot gezondheidsproblemen leiden waardoor geldproblemen toenemen bijv. door verlies van werk of door extra medische kosten, die niet of slechts gedeeltelijk door de verzekering betaald worden.

Bij geldzorgen is het extra belangrijk zeker te weten dat alles ontvangen wordt waar recht op is. Om wat hulp te krijgen bij het zoeken naar mogelijke aanvullende inkomensvoorzieningen kun je naar het geldzorgspreekuur komen.

Naar Tegemoetkomingen .