Bijstandsuitkering

Indien er geen inkomsten uit arbeid of een andere uitkering mogelijk is, kan wellicht een bijstandsuitkering verkregen worden. Bij te lage inkomsten uit arbeid of een andere uitkering kan wellicht een aanvullende bijstandsuitkering worden verkregen. Deze bijstandsuitkeringen worden verzorgd door Stroomopwaarts. De hoogte van de bijstandsuitkeringen worden bepaald door de bijstandsnormen. Voordat een aanvraag bijstandsuitkering in behandeling kan worden genomen, dient vast te staan dat iemand geen betaald werk kan verrichten of recht heeft op andere inkomsten. Voor jongeren tot 27 jaar is studie een alternatief, waarbij wegens de mogelijkheid van studiefinanciering dan geen bijstandsuitkering kan worden verkregen.

Terug naar Inkomsten