Bijstandsnormen

De hoogte van de bijstandsuitkering word bepaald door de bijstandsnorm oftewel het bijstandsniveau.
De hoogte is afhankelijk van de leeftijd, samenwonende en eventuele meerderjarige, inwonende personen.
Bedragen zonder inwonenden per 1-1-2019 exclusief vakantiegeld ) :
– alleenstaanden vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd € 974,27 .
– samenwonenden vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.391,82 .

Zie ook Bijstandsniveau bij Stroomopwaarts voor vollediger lijst.

Terug naar Bijstandsuitkering