Achterstallige betaling premie ziektekosten

Te late betaling van premie ziektekosten kan allerlei vervelende gevolgen hebben.
Na enkele maanden achterlopen met premiebetaling beëindigt de zorgverzekeraar de eventueel afgesloten aanvullende verzekering .
En na 6 maanden achterstand draagt de zorgverzekeraar de invordering van de premie over aan CAK, die voor de inning weer CJIB inschakelt. De premie gaat met ongeveer € 30,= per maand omhoog en wordt bestuursrechtelijke premie genoemd. De zorgtoeslag wordt vervolgens vaak niet meer uitbetaald maar gebruikt voor betaling van een deel van de bestuursrechtelijke premie. Ook komt het voor dat een deel van je uitkering niet meer worden uitbetaald maar gebruikt voor een deel van de bestuursrechtelijke premie.
Naast de inning door het CJIB van de bestuursrechtelijke premies kan de zorgverzekeraar en/of incassobureau/deurwaarder doorgaan met het invorderen van betaling van de achterstallige premies van de periode voordat CAK werd ingeschakeld. Sinds 1 augustus 2018 kun je proberen een betalingsregeling met je zorgverzekeraar te treffen. Als dat lukt ga je dan weer de normale premie (plus natuurlijk het maandelijkse bedrag van de betalingsregeling) betalen. Ook ingeval je via Stroomopwaarts een schuldhulpovereenkomst hebt getekend, wordt weer de normale premie berekend.

Naar Zorgverzekeringslijn voor gratis telefonisch advies.

Naar Schuldeisers