Over Stichting BOOM Maassluis

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om mensen in financiële nood de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Doel

Stichting BOOM Maassluis coördineert het project “SchuldHulpMaatje”. SchuldHulpMaatje heeft als doel om preventief en effectief mensen te ondersteunen bij het omgaan met problemen door financiële schulden. We bieden hulp door samen naar wegen te zoeken om die problemen te voorkomen of de schulden af te lossen. Centraal daarbij staat het bevorderen van de zelfredzaamheid door de inzet van getrainde/gecertificeerde vrijwilligers.

Stichting BOOM Maassluis is netwerkpartner van de vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, voert periodiek overleg met Humanitas/Thuisadministratie en werkt aanvullend op hulp die geboden wordt vanuit professionele organisaties op terrein van schuldhulpverlening (Stroomopwaarts) en sociaal maatschappelijke dienstverlening. Ook is er een intensief contact met de voedselbank in Maassluis.

Missie

  • Voorkomen en samen oplossen van schuldenproblematiek.
  • Bijdragen aan financiële vrijheid van mensen en een rechtvaardiger samenleving.
  • Goed opgeleide vrijwilligers die de medemens helpen.
  • Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen.
  • Gedreven door naastenliefde en de bijbelse motivatie en opdracht om op te komen voor alle kwetsbaren.

 Bestuur

Het bestuur van Stichting BOOM Maassluis bestaat uit:

  • Voorzitter – Gerrit van Dijk
  • Secretaris – Alfons Kramer
  • Penningmeester – Dick Campo
  • Algemeen Bestuurslid – Wim van der Schee
  • Algemeen Bestuurslid – Hans de Leeuw

 Coördinator

Gé Bentvelsen
info@stichtingboommaassluis.nl
Tel. 06-4060 8609
Spreekuur: woensdag 10:00 tot 12:00 uur (Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5) en woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur (De Ark, Rembrandtlaan 2)

Algemene gegevens

Rekeningnummer NL66 INGB 0006.5420.64
Kamer van Koophandel: 56695063

Per 1 januari 2014 hebben wij officieel de ANBI-status . Voor schenking is vermelding van de Stichting BOOM Maassluis voldoende. Indien u meer informatie wenst, ons fiscale nummer is 8552 67 885

Ons bezoldigingsbeleid is dat wij alleen van tevoren vastgestelde -en goedgekeurde- kosten vergoeden. Onze vrijwilligers ontvangen geen salaris.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017